Pokeraar Bart Kuiper a.k.a. Don Bartos (Facebook, Twitter) draagt Ok doei. shirt tijdens de 11e European Poker Tour op Malta. Een interviewer vraagt ernaar. Op 0.56: “Now this… “Ok doei..” What does that mean?” bij het filmpje van Pokwernews.com.